Mälardalsrådet nöjda med regeringens infrasatsning

Anders Lönn, generalsekreterare i Mälardalsrådet. Foto: Mälardalsrådet

Mälardalsrådet ser positivt på de investeringar som anslås järnväg och sjöfart i östra Mellansverige i regeringens infrastrukturplan. Men för att kunna fortsätta växa så anser Mälardalsrådet att mer resurser behövs.

Det är 522 miljarder kronor som under perioden 2014-2025 ska investeras på transportnätet. Av de pengarna ska 155 miljarder gå till drift och underhåll av vägar, 86 miljarder till drift och underhåll av järnväg samt 281 miljarder till att utveckla transportsystemet.

– Det är glädjande att Ostlänken prioriteras bland investeringsprojekten. Nya höghastighetsbanor behövs för att möjliggöra Mellansveriges utveckling och tillväxt, inte minst för att tillgodose näringslivets behov av effektiva godsstråk och transporter, säger Anders Lönn, generalsekreterare i Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet ser av samma anledning positivt på regeringens förslag till utbyggnad av Mälarbanan, dock anser man att behoven på järnväg är större än de åtgärder som beslutats av regeringen och rådet hade hoppats att regeringen hade tagit större hänsyn till de gemensamma prioriteringar som tagits fram.

– Klimatmålen och befolkningstillväxten tillsammans gör att nya investeringar måste komma till stånd i transportinfrastrukturen i östra Mellansverige. Därför är det välkommet med en miljard i anslag från regeringen till Mälarens sjöfart som bidrar till regionens tillväxt och en mer effektiv och hållbar storstadsregion, säger Anders Lönn.