Alfa Laval tar marin miljöorder från MAN

Alfa Laval har tagit en order från MAN Diesel & Turbo för leverans av Alfa Laval PureSOx rökgasreningssystem till två kryssningsfartyg. Ordern, som omfattar fyra skrubbers, bokades inom segmentet Marine & Offshore Systems. Värdet är cirka 55 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2013 och 2014.

Alfa Lavals PureSOx rökgasreningssystem kommer att installeras ombord på två lyxkryssningsfartyg, där de avlägsnar mer än 98 procent av svavelhalten i rökgaserna. Genom att kombinera MANs motorer med Alfa Lavals PureSOx system kan dessa lyxkryssningsfartyg fortsätta att använda traditionell eldningsolja istället för dyrare bränsle med lägre svavelhalt och ändå uppfylla IMOs (International Maritime Organization) allt strängare krav i specificerade områden, så kallade ECAs (Emission Controlled Areas).