Nya Nationella geodatastrategin klar

Den Nationella geodatastrategin har reviderats under året och den nya versionen är nu publicerad. Det skriver Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Under året har den Nationella geodatastrategin reviderats och remitterats. Geodatarådet har nu tagit ställning till den uppdaterade strategin.

Geodatastrategin ska ligga till grund för hur man kan bygga upp en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Dokumentet tydliggör mål och riktning. Visionen för år 2020 ska hjälpa oss att samordna och tillgängliggöra Sveriges geodata.

Det ska vara så enkelt som möjligt att hitta, förstå och använda geodata, är kontentan i den vision för geodata som formulerats för år 2020.

Geodatastrategin har tagits fram i samråd med informationsansvariga organisationer, parter i Geodatasamverkan och andra berörda organisationer