”Getingmidjan riskerar bli kvar trots Citybanan”

Foto: Trafikverket

I veckan släpptes regeringens infrastrukturproposition. Där föreslås den hittills största satsningen på infrastruktur någonsin, 522 miljarder kronor 2014-2025, vilket innebär en ökning med nära 20 procent i jämförbara priser. Mälardalsrådets ordförande Helene Hellmark Knutsson välkomnar den ökade satsningen, men hyser ändå farhågor när det gäller kapaciteten i de kommande anslutningarna till Citybanan när den öppnar 2017.

– Jag saknar ett klart besked om tidigareläggning av fyrspår mellan Barkarby och Kallhäll. Som det ser ut nu är risken stor att getingmidjan kvarstår när Citybanan är klar, säger hon.

Kommuner och landsting från fem län i Östra Mellansverige är med och finansierar byggandet av Citybanan med två miljarder kronor, ett avtal som slöts inom En bättre sits-samarbetet 2007. Man anser att det är viktigt – inte bara för de fem länen utan för hela landet – att tågtrafiken fungerar som tänkt när den öppnar 2017.

– Citybanan är en av de viktigaste satsningarna i vår region. Det är oerhört tråkigt om inte dess fulla kapacitet kan utnyttjas när den väl står på plats, säger Helene Hellmark Knutsson.