Billigt att vara elnätskund i Jönköping

Foto: Jönköping Energi

Att vara elnätskund hos Jönköping Energi är ekonomiskt en fördel. Prismässigt ligger Jönköping Energi som åttonde plats bland Sveriges elnätsbolag med lägst avgift för elnätet i Sverige. Elnätsavgifterna varierar kraftigt bland elnätsbolag i Sverige enligt Nils Holgersson-rapporten för 2018. Rapporten kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner och jämför siffrorna med varandra.

– Man kan känna sig trygg som kund hos oss, vi jobbar för att hålla låga elnätsavgifter. Det ligger i vårt uppdrag som Jönköpingsbornas egna energibolag. Den mindre höjningen som vi gjorde under 2018 bedömde vi var nödvändig för att bland annat kunna möta upp kommande investeringar i vårt elnät, säger Inger Niss, affärsområdeschef på Jönköping Energi.

Under de senaste åren har stora investeringar gjorts i elnätet som ägs av Jönköping Energi. Bland annat har flera transformatorstationer bytts ut och ett nytt styrsystem ska införas. Flera nya elkablar dras fram för att koppla in både nya och gamla stadsdelar i Jönköping, där en ny elkabel mellan Norrahammar och Taberg är en viktig del. Även det stora intresset för solceller ställer nya krav på elnätets förmåga att ta emot el från flera olika producenter.

– I takt med att staden växer och nya energiproducenter tillkommer så behöver också elnätet byggas ut, förstärkas och anpassas. Där tar vi ansvar som lokalt bolag, ett stabilt elnät är en bra konkurrensfördel för staden, säger Inger Niss.

Nils Holgersson rapporten från 2018 visar att Jönköping Energis elnätskunder har en av landets lägsta elnätsavgifter. Av alla Sveriges elnät så hamnar Jönköping Energi på en åttonde plats gällande elnätsavgiften.

– Vi vill leverera ett stabilt elnät med så kort avbrottstid som möjligt, naturligtvis till så låg kostnad som möjligt. Det gör vi i dagsläget, men behöver investera för att även kunna göra så i framtiden och med målet att bibehålla ett bra pris för våra kunder, avslutar Inger Niss.