Plast ersätter stål i betongkonstruktioner

Foto: LTU

Ny forskning från LTU

Forskare inom Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet har hittat en ny lösning för att bibehålla stabiliteten i betongkonstruktioner. Genom att förstärka strukturen kan man återställa den ursprungliga kapaciteten.

–  Att skapa öppningar i betongväggar är ganska vanligt idag. Dessa förändringar kräver att stora bitar av betong skärs ut ur väggen. Jag har själv arbetat som konsult med sådana uppdrag i flera projekt, säger Gabriel Sas, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för projektet på uppdrag av Norut.

Normalt förstärker man öppningar i betongväggar eller stålram för att öka bärförmågan. I detta projekt har vi istället använt fiberförstärkta polymerer, FRP, det vill säga ett kraftigare plastmaterial, liknande vad som används inom flygindustrin. Ramen limmas fast i betongen. Materialet kostar något mer, men om man tittar på helheten med logistik, arbetsvolym, antalet arbetare, då blir det billigare.

–  Tillsammans med Cosmin Popescu, den doktorand som ansvarar för projektet, har vi testat denna teknik här på Complab. Jag tror att vi kan få ännu bättre resultat om vi optimerar mönstret på plasten. Men det är något vi kommer att göra i fortsättningen av projektet, säger Gabriel Sas.