Full beläggning för Peab Asfalt

Foto: Peab Asfalt

Peab Asfalt med cirka 700 anställda bedriver verksamhet i fyra regioner i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall samt genom dotterbolaget Peab Asfalt Väst. På senare tid har Peab tagit en rad entreprenader runt om i Sverige.

Nyligen landade man ett kontrakt med beläggningar till Trafikverket region mitt. Uppdragen har ett värde på cirka 42 miljoner kronor. Schenker Properties ger uppdraget att under 2018 byta ut beläggningen framför 130 lastbryggor vid sex olika anläggningar, från Jönköping till Luleå. Dessutom har Peab Asfalt vunnit upphandlingar gällande underhållsbeläggningar i Tranås, Örebro och Norrtälje kommun, där Tranås och Norrtälje innefattar möjlighet till tre års förlängning. Uppdragen omfattar bland annat underhållsbeläggningar och återställningsarbeten i gatumark och uppgår till ett totalt värde om 22 miljoner kronor per år.