LTU satsar på rymden

Foto: Rymdbolaget

Vill skapa ett nationellt samverkansprogram för rymdteknik

Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn efterfrågar en satsning på ett nationellt samverkansprogram eller en särskild strategisk satsning för att utveckla satelliter som är färdiga för användning.

Regeringen satsar 80 miljoner kronor på en testanläggning vid rymdbasen Esrange i Kiruna.

– Vi ser ett helt nytt forskningsområde växa fram inom industriell AI baserat på rymdteknik, säger Luleå tekniska universitets rektor, Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Marknaden för uppskjutning av mindre satelliter expanderar men idag saknas möjligheter att testa och utveckla exempelvis återanvändningsbara raketer, miljövänliga motorer och satellitteknik. Etableringen av testanläggningen på Esrange bidrar till att utveckla Sveriges redan framstående rymdforskning och kopplar samman hela den nödvändiga kedjan från utbildning till färdiga satelliter, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Förutom att rymdverksamheten är nödvändig för en rad samhällsfunktioner som använder satellitdata bidrar den också till att nå flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Ny telekommunikationsteknik möjliggör banktjänster för mikrolån i utvecklingsländerna och satellitteknik underlättar övervakning av smittsamma sjukdomar och epidemier. Birgitta Bergvall-Kåreborn ser flera möjligheter med testanläggningen och fortsatta behov av att stötta uppbyggnaden av Sveriges och Europas förmågor. Därför efterfrågar hon även en satsning på ett nationellt samverkansprogram eller en särskild strategisk satsning för att utveckla satelliter som är färdiga för användning.