Nya höghastighetståget Berlin - München fördubblade passagerantalet

Ett ICE 3 höghastighetståg DB-klass 403- på delsträckan Nürnberg-Ingolstadt , förmodligen 300 km/h. Detta tåg gick till München och befinner sig här nära södra ingången till Euerwang-tunneln. Foto: Wikipedia, kredit: Sebastian Terfloth

Införandet av en ny höghastighetsanslutning mellan Berlin och München i december 2017 har lett till en fördubbling av antalet passagerare registrerade på linjen, meddelade Deutsche Bahn nyligen.

Två miljoner människor reste mellan de två tyska städerna under perioden och markerade en mer än tvåfaldig ökning jämfört med siffror som registrerades av det statligt ägda företaget på den äldre sträckan. Efterfrågan hade härmed överträffat förväntningarna hos det tyska nationella järnvägsföretaget som meddelade en ökning av antalet dagliga snabba förbindelser mellan Berlin och München från sex till tio under året.

Birgit Bohle, chefen för långdistansresor vid det tyska nationella järnvägsbolaget beskrev utvecklingen som en "anmärkningsvärd framgång". Hennes företag satsade 10 miljarder euro (11,6 miljarder dollar) omväxlande på rutten för att möjliggöra körhastigheter på upp till 300 kilometer i timmen.

Medan de äldre tågförbindelserna mellan Berlin och München innebar en resa som kunde ta så lång tid som sex timmar, kan passagerarna nu resa på dessa 632 kilometer mellan de två städerna i knappt fyra timmar. Berlin och München är Tysklands största och tredje största städer med en befolkning på 3,4 miljoner respektive 1,4 miljoner.

Deutsche Bahn säljer för närvarande cirka 15 000 biljetter per dag för den nya anslutningen. Som ett resultat överträffade det tyska nationella järnvägsbolaget sitt eget årliga mål när det gällde att höja det totala antalet passagerare som transporteras mellan Berlin och München till 3,6 miljoner år 2018.

Den tidiga framgången för höghastighetsanslutningen återspeglade också positivt i det tyska nationella järnvägsbolagets kvartalsvinst mellan januari och april. Under första kvartalet 2018 (Q1) ökade antalet passagerare för alla civila tjänster med 3 procent jämfört med samma period föregående år.

Bruttoomsättningen under första kvartalet ökade ännu snabbare med en årlig räntesats om 7 procent. Det tyska nationella järnvägsbolaget Deutsche Bahn förklarade för pressen att omständigheten till stor del berodde på längre genomsnittliga varaktighet av resor som bokades av affärskunder som var mer lukrativa för företaget.

Bohles betonade vidare ​​att Berlin-München-länken också präglade en över genomsnittlig prestation med avseende på punktlighet. Runt 84 procent av höghastighetstågen kom inom sex minuter efter sitt officiella schema och därmed "i tid" enligt Deutsche Bahns definition.

Den kommersiella framgången som det statligt ägda företaget upplevde på sin nya flaggskeppsresa har också riktat fokusen på andra leverantörer av järnvägstjänster i Tyskland.