Nu införs nya regler för drönarflygning

Drönare. Foto: LFV

Från och med den 1 februari gäller Transportstyrelsens nya regler för att flyga drönare.
"De nya reglerna gör att vi får ett mer effektivt nyttjande av luftrummet samtidigt som det innebär förbättrad säkerhet", säger Jan-Olof Ehk, flygsäkerhetschef LFV.

Det nya regelverket innebär att lättare drönare får flyga i kontrollzon under vissa höjder utan särskilt tillstånd från den lokala flygtrafikledningen. Detta förutsatt att flygning sker minst 5 km från flygplatsens landningsbana. Drönare över 7 kg behöver tillstånd både från Transportstyrelsen och från flygtrafikledningen i hela kontrollzonen oavsett avstånd till banan.

Flygning närmare än 1 km från helikopterflygplats får endast ske i samråd med berörd helikopterflygplats oavsett drönarens storlek.
LFVs drönarkarta innehåller information om var tillstånd från flygtrafikledningen krävs. Den visar också bland annat restriktionsområden och helikopterflygplatser. Kartan kommer att uppdateras successivt under våren.

Sammanfattning
* Drönarflygning är tillåtet i kontrollzon utan särskilt tillstånd under förutsättning att:*
Drönaren befinner sig minst 5 km från närmaste punkt på landningsbanan.
*Drönaren väger under 7 kg.
*Man flyger max 50 m över mark (Max 10 m om det är i kontrollzon vid militär flygplats.)
*Drönaren är inom synhåll för föraren.
*Drönaren framförs mer än 1 km från helikopterflygplats.
*Drönaren framförs i max 90km/h.

Dessutom gäller:
*I okontrollerad luft får man i de flesta fall flyga upp till 120 meter över mark.
* Om drönaren väger mer än 7 kg behövs tillstånd både från Transportstyrelsen och den lokala flygtrafikledningen för att flyga i kontrollerad luft.
Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
*Det är inte tillåtet att flyga i restriktionsområden, över kärnkraftverk, fängelser, naturreservat eller militära områden.
*Drönaren ska vara märkt med ägarens kontaktuppgifter.
Källa: LFV