MP-politiker vill snabba på tunnelbananebygget Fridhemsplan-Älvsjö

Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson i Stockholms läns landsting. Foto: Fredrik Hjerling

Stockholmsregionen behöver mer kollektivtrafik. Miljöpartiet vill därför tidigarelägga bygget av tunnelbanan till Älvsjö med fyra år. Att börja 2022 som planerat är för sent. ”Klimatet och resenärerna kan inte vänta. Det är en viktig tvärförbindelse som måste komma på plats”, säger Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson i Stockholms läns landsting.

En snabbt växande Stockholmsregion behöver mer klimatsmart kollektivtrafik. När biltrafiken ökar måste vi öka takten när det gäller att bygga ny tunnelbana. Därför vill Miljöpartiet tidigarelägga tunnelbananebygget Fridhemsplan-Älvsjö. .

Miljöpartiet har lämnat in en skrivelse till trafiknämnden i landstinget om detta. Frågan kommer upp på tisdagens möte och förvaltningen svarar att det går att tidigarelägga, men att landstinget vill vänta på att alla beslut inom Sverigeförhandlingen är klara. Beslutet är klart som tidigast till sommaren.

-Men redan nu kan landstinget ta fram underlag och börja med samråd. Det spar tid och kan också spara pengar. Resenärerna i Älvsjö kan inte vänta när vi vet att det går att påbörja arbetet med tunnelbanan redan nu, säger Malin Karlsson (MP).

Samtidigt är det en demokratifråga att i ett tidigt skede öppna upp för dialog när ambition och detaljer lättare kan påverkas. Arbetet med linjen mot Nacka är ett gott exempel på en bred överenskommelse i ett tidigt skede.

-Hela länet växer och bara i Stockholms stad kommer det byggas 48 000 bostäder när tunnelbanan byggs ut. Alla dagar som den nya tunnelbanan är på plats är viktiga för att kunna erbjuda kapacitetsstark trafik och sänka länets klimatpåverkan, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare i Stockholms läns landsting.

Tunnelbanan mellan Fridhemsplan-Älvsjö är en viktig tvärförbindelse för arbetspendlare och boende. Den kan enligt avtal tidigareläggas vid överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och berörd kommun, vilket vi vill ska hända. Då måste vi ta den kompetens och organisation landstinget redan har för att börja arbetet på den nya t-banan.