Inhouse Tech konstruerar broar på E20-etapp

Foto: Inhouse Tech

I höstas blev det klart att det blir PEAB som får bygga E20 mellan Alingsås (Bälinge) och Vårgårda och Inhouse Tech har fått uppdraget att konstruera de 13 broar som ingår i den 1,5 mil långa etappen.

Den nya motorvägen kommer till stor del att gå i skogen, en bit söder om nuvarande E20. Mycket skog är redan fälld. Nu påbörjas projektering och till våren ska olika förberedande arbeten göras varefter produktionen av broarna startar.

Trafikteknisk standard blir 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar ska byggas.

Den grova tidsplanen är att vägbygget ska vara i full gång nästa höst och att vägen ska öppnas för trafik i juni 2021. Hösten samma år ska alla arbeten vara avslutade.
Källa: Inhouse Tech