Regeringskansliet tecknar avtal med Ramböll

Foto: Ramböll

Ska genomföra uppdrag inom utredning, analys och strategisk rådgivning

Regeringskansliet har tecknat ramavtal med Ramböll Management Consulting för utredning, analys och strategisk rådgivning inom flera samhällsviktiga områden under de kommande åren.

– Vi är otroligt stolta och glada att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, får Regeringskansliets fortsatta förtroende att bistå departementen och de statliga utredningarna med vår kompetens inom policyanalys, implementering och styrning i frågor som har stor betydelse för samhället, säger Anna Halvarsson, affärsområdeschef på Ramböll Management Consulting.

På uppdrag av Regeringskansliet kommer Ramböll, tillsammans med svenska och internationella samarbetspartners, att genomföra olika utredningsuppdrag. Dessa kan utgöra beslutsunderlag för svensk utrednings- och lagstiftningsprocess, samt uppdrag i både ett nationellt och internationellt sammanhang.

– Målsättningen för upphandlingen var att hitta de absolut bästa konsulterna inom sina respektive sakområden, branscher och sektorer vilket gör oss extra stolta. Att vi valts ut som en av fem leverantörer inom samtliga områden vi ansökt om visar att vi har ett mycket attraktivt erbjudande och står starkt på marknaden, säger Anna Halvarsson.

– Vi kan på ett unikt sätt kombinera vår förståelse för den statliga policynivån med sakområdesexpertis inom bland annat digitalisering, arbetsmarknad, integration, utbildning, näringsliv, samhällsbyggnad och miljö. Vi ser fram emot att bistå med innovation, erfarenhet och kreativitet till nytta för svensk samhällsutveckling, säger Anna Halvarsson.