SAAB installerar digitalt flygledartorn på Cranfield Airport

Cranfield Airport

Ett stort lyft för Cranfield Airport

Saab har valts ut av Cranfield University, ett av de fyra främsta kommersiella forskningsuniversiteten i Storbritannien, till att leverera ett system för digital flygtrafikledning till Cranfield Airport. Saab Digital Air Traffic Solutions kommer leverera ett system för digital flygtrafikledning som bygger på en lösning som har utvecklats sedan 2006, och varit godkänt av myndigheterna för operativ användning sedan 2015. Digitaliseringen av data som samlas in och fördelas ökar den operativa effektiviteten och säkerheten vid flygplatserna.

– Saab Digital Air Traffic Solutions stärker ytterligare sin ledande ställning på marknaden som den första leverantören av digitala lösningar för flygtrafikledning. Vår beprövade teknik och operativa erfarenhet är en viktig fördel på marknaden. Vi ser också fram mot samarbetet med Cranfield University och de starka kopplingar som universitetet har med branschen avseende innovativ forskning och utveckling, säger Johan Klintberg, vd för Saab Digital Air Traffic Solutions.

Cranfield Airport ligger 70 km nordväst om London och ägs av Cranfield University.

– Digitala tornet för flygtrafikledning innebär ett stort lyft för Cranfield Airport och universitets forskningsverksamhet. Våra befintliga faciliteter i kombination med det digitala tornet gör Cranfield till Europas ledande anläggning för flygforskning, säger professor Sir Peter Gregson, rektor och vd för Cranfield University.

Saab och Luftfartsverket, LFV, var först med att ta digital flygtrafikledning i drift. I juni 2016 bildade Saab och LFV ett gemensamt bolag; Saab Digital Air Traffic Solutions. 2015 blev flygplatserna i Örnsköldsvik och Sundsvall först i världen med att fjärrstyras från ett digitalt flygledartorn i Sundsvall. Linköpings flygplats följer efter och blir den tredje fjärrstyrda flygplatsen 2017. Lyckade testinstallationer har också genomförts i Australien, USA, Nederländerna, Norge och Irland i olika typer av miljöer och på olika avstånd.