Tar kontrakt på underhåll av Försvarsmaktens telenät

Foto: Pixabay

Saab tar omfattande underhållsuppdrag

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har signerat ett kontrakt på underhåll av Försvarsmaktens telenät 2017-2018. Kontraktet har tecknats med Försvarets Materielverk och gäller bland annat projektering, installation och driftsättning. Kontraktet undertecknades i juni 2017.

Det här kontraktet är viktigt för oss på Saab i Arboga. Vi fortsätter att vara supportleverantör av Försvarsmaktens telenät som är ryggraden i Försvarsmaktens samlade kommunikation, vars funktion är vital för Sveriges säkerhet - i fred, kris och krig. Kontraktet innebär att vi fortsätter utveckla våra resurser och stärker vår position inom kommunikationsområdet, säger Jessica Öberg, chef för affärsenhet Networks and Public Safety inom affärsområde Support & Services, tillika platschef på Saab i Arboga.

Saab har lång och bred erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens telenät och har sedan dess tillkomst på 1960-talet deltagit i uppbyggnad och vidmakthållande av telenätet. Arbetet som Saab utför rör allt från design och anskaffning till installation, test, drift, underhåll och utveckling.