Stockholm utvecklas till jobbmotor för byggbranschen

Norra Djurgårdsstaden, som modell på Kulturhuset . Foto: Wikipedia, modell 199perna

Behovet av arbetskraft för att genomföra planerade bygginvesteringar i Stockholmsregionen är beräknat till över 100 000 arbetstillfällen under 2017 och 2018. Behovet är störst av byggnads- och anläggningsarbetare, byggnadshantverkare samt målare och lackerare.

En sammanställning av planerade byggprojekt i Stockholmsregionen visar att planerade investeringar uppgår till 95 miljarder EUR fram till 2030, varav mer än hälften planeras under 2017 och 2018. Majoriteten av planerade bygginvesteringar avser flerbostadshus. Även spår och järnväg utgör en stor post.

- Utifrån investeringspotentialen i vår region har vi beräknat att behovet av arbetskraft inom byggbranschen uppgår till 41000 personer för att genomföra de projekt som är planerade för 2017, säger Erik Krüger, Business Development Manager på Invest Stockholm.

Planerade investeringar har ökat med ungefär 16 procent sedan den första kartläggningen gjordes 2015. För 2018 är behovet av arbetskraft inte mindre än 73 838 personer för att kunna genomföra planerade byggprojekt.

- Stockholm växer som aldrig förr och vi bygger fler bostäder än någonsin tidigare i modern historia. De planerade investeringarna skapar arbetstillfällen för såväl kvalificerad arbetskraft som nyutexaminerade från yrkesprogram, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Undersökningen av planerade byggprojekt och kompetensbehovet är utförd av Tyréns, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad på uppdrag av Invest Stockholm.