Nu förenklas villkoren för öppna geodata

Foto: Lantmäteriet

Nu blir det enklare att skapa och sprida tjänster som innehåller Lantmäteriets öppna geodata. Myndigheten levererar från 1 september 2017 sina öppna geodata enligt licensen CC0, svensk version eller licensen cc0, engelsk version, vilket betyder att Lantmäteriet inte hävdar de ideella rättigheterna som följer av upphovsrätten.

Öppna geodata innebär data som utan kostnad får användas, ändras och delas fritt. Lantmäteriets öppna geodata består idag av den översiktliga kart-, höjd- och positioneringsinformationen samt historiska ortofoton (skalriktiga flygbilder).

Motiven till förändringen av licensvillkoren är flera. En viktig orsak är att det förenklar för dem som kombinerar information från flera källor i rapporter, produkter och tjänster. En annan orsak är att Lantmäteriet inte sätter något värde i att bevaka och följa upp huruvida källa anges eller ej.

För Lantmäteriet är förändringen även ett led i arbetet med att uppfylla målen i den nationella geodatastrategin som handlar om att geodata ska vara öppna, tillgängliga och användbara.
Källa: Lantmäteriet