TC Connect tar ramavtal med Statoil

Karta: Norwegian petroleum

Är ett av TC Connects största ramavtal hittills i år

TC Connect har tecknat ett nytt ramavtal med Statoil om leverans av TETRA-lösningar till den flytande plattformen, FPSO, på Johan Castberg-oljefältet. TC Connect kommer att leverera en komplett TETRA-lösning för både explosionsfarliga och säkra områden samt infrastruktur som säkerställer att det finns radiotäckning på hela plattformen. Avtalet inkluderar produktleveranser och implementeringstjänster och är ett av TC Connects största ramavtal hittills i år.

– Vi är mycket stolta över att Statoil har utnyttjat optionen inom ramavtalet vi har för Johan Sverdrup-fältet samt att de har valt samma lösning och leverantör även inom detta projekt. Vi har samarbetat med Statoil vid flera tillfällen och det faktum att de väljer oss igen befäster vår position som en pålitlig partner inom säker kommunikation”, säger Ulf Carlzon, vd TC Connect .

Den första fasen av denna leverans inkluderar central- och användarutrustning för digital radiokommunikation. De kommande faserna innebär leverans av nödvändig utrustning för att säkerställa radiotäckning över hela plattformen. Den sista fasen består av installation och driftsättning. Statoils slutgiltiga investeringsbeslut sker under fjärde kvartalet 2017 och TC Connects ramavtal sträcker sig till 2022.

– Detta blir vårt tolfte offshoreprojekt med denna lösning och det största hittills i år, vilket visar på styrkan i vårt erbjudande. Vi har arbetet fokuserat med att vinna detta avtal och ser fram emot att leverera best-in-class lösningar för säker kommunikation till plattformen”, säger Ansgar Birkeland, Head of Oil and Gas.

TETRA-teknologin i detta avtal har stora fördelar såsom lång livslängd, avlyssningssäker kommunikation, stor flexibilitet i kapacitet och effektiva lösningar för övervakning från land.