Trafikverket och LKAB överens om ny E10 i Kiruna

E10 Kiruna. Foto: Christer Wiik

Trafikverket och LKAB har nu tecknat ett genomförandeavtal för ny E10 i anslutning till Kiruna. Avtalet innebär att LKAB finansierar den nya vägen som ska motsvara befintlig funktion enligt dagens krav på en europaväg. Nu kan Trafikverket dra igång byggnationer redan till hösten, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Arbetsplanen för vägen vann laga kraft hos regeringen i oktober 2015. Trafikverket och LKAB har diskuterat hur finansieringen av vägen ska utformas, och nu är avtalet klart. Trafikverket, som ansvarar för byggnation av den nya vägen, kan påbörja upphandling av byggentreprenör i juni. Entreprenaden delas in i två etapper. Den första etappen byggs mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen. Den andra etappen påbörjas 2019 och hela E10 beräknas vara klar 2020.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och LKABs VD Jan Moström skrev under avtalet i Stockholm den 11 maj.
– Det är glädjande att vi nu har ett avtal på plats så att vi kan komma igång med att bygga nya E10 till hösten, säger Arnold Vonkavaara, regional direktör, Trafikverket.

Trafikverket kommer nu att arbeta hårt för att vägen ska bli klar i tid så att trafiken inte behöver ledas om tillfälligt genom centrum när den gamla E10 måste stängas pga. deformationer i marken. Enligt minerallagen är det LKAB som betalar för den påverkan och de kostnader som uppstår när företagets gruvbrytning gör samhällsomvandlingarna nödvändiga.

– Uppgörelsen med Trafikverket om väg E10 är en förutsättning för LKAB:s fortsatta gruvdrift i Kiruna. Det gemensamma arbetet för att sänka produktionskostnaden för vägen samtidigt som funktionen för europaväg kunnat upprätthållas har gått bra, säger Stefan Hämäläinen, direktör samhällsomvandling, LKAB.
Källa: Trafikverket