"Värsta faran förbi vid Orovilledammen"

Det stigande vattnet i Orovilledammen översvämmade parkeringsplatsen och hotade därmed hela regionen. Foto: Wikipedia, William Croyle, California Department of Water Resources

Myndigheterna i norra Kalifornien har gett de cirka 180 000 människor som har evakuerats på grund av skadorna på den höga Orovilledammen tillstånd att återvända hem, rapporterar bland annat BBC.

Myndigheterna i norra Kalifornien har gett de cirka 180 000 människor som har evakuerats på grund av skadorna på den höga Orovilledammen tillstånd att återvända hem, rapporterar bland annat BBC.

Myndigheterna uppmanar dem dock att vara på sin vakt. Evakueringsordern gavs den 11 februari då man fruktade att en sidokanal i dammen skulle kollapsa.

Vattennivån i dammen hade stigit på grund av långvariga häftiga regn och smältande snö och man befarade att dammen kunde brista när som helst.

Myndigheterna förutspådde då att dammen "skulle kunna brista inom några timmar" och man beordrade omedelbar tvångsevakuering nedströms längs flodfåran.

Den 14 februari hade dock vattenmassorna i dammen minskat så mycket att myndigheterna ansåg att den värsta faran var förbi.