Dyrare sparpaket än väntat för Ericsson

Foto: Holger Ellgaard

Ericsson höjer sin beräkning för kostnaden för nedskärningarna i Sverige i år till 5,5-6,5 miljarder kronor. I en tidigare beräkning låg prognosen på 4-5 miljarder kronor. Den högre kostnaden hänger samman med att besparingspaketet går snabbare än planerat att genomföra och resulterar bland annat i att omstruktureringskostnaderna för 2017 antas hamna något lägre än väntat. (TT)