Arbetsgivarna vill ha nya strejkregler

Foto: I99pema

Den stora SAS-strejken och tidigare varsel får arbetsgivarna att ropa efter nya konfliktregler på svenskt arbetsmarknad i fråga om proportionalitet, sympatiåtgärder och samhällsfara.

I vissa delar tror Svenskt Näringsliv även att det krävs lagändringar.-Vi håller på att titta på vad som behöver göras, men jag skulle tro att det inte räcker med att parterna hanterar det här utan jag skulle faktiskt tro att det behövs lagstiftning kring det här med samhällsfarlighet, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, till TT.Av tradition vill arbetsgivare och fack sköta arbetsmarknadens regler utan politisk inblandning. Men Jeppsson - som tycker att konfliktreglerna är för generösa - pekar på ett strejkvarsel i våras på medlemsorganisationen Almegas område där arbetsgivare larmade om att samhällsviktiga IT-system hotades.-När det gäller samhällsfarlighet har den här avtalsrörelsen satt strålkastarljuset på en del viktiga frågeställningar.

"Inte rimligt"Jeppsson uppger att arbetsgivarnas analys om vilka förändringar som behövs sker "med hög prioritet och snabbt" och att det sedan blir förslag till regeringen om lagstiftning om frågorna inte går att lösa med facken.

Svenskt Näringsliv vill också begränsa möjligheten till sympatiåtgärder. Och SAS-strejken visar att även regelverket kring proportionalitet behöver ändras, anser Jeppsson.-Det är inte rimligt att ställa till den här stora skadan med det syfte som piloterna har.

I offentlig sektor säger reglerna att en partsammansatt nämnd ska avgöra om konfliktåtgärder ska stoppas för att de är samhällsfarliga. Det kan exempelvis gälla strejker av polisen, räddningstjänsten eller vårdpersonal - som ska skydda eller vårda människors liv."Väldigt osannolikt"

Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap vid högskolan i Skövde, säger att reglerna inom den privata sektorn är mycket otydligare och att någon av parterna i så fall får be Arbetsdomstolen (AD) avgöra saken.Thörnqvist tror inte att SAS-strejken skulle ses som samhällsfarlig.-Jag skulle beteckna det som väldigt osannolikt.

(TT)