Kirunaflytt skapar hundratals jobb

Kiruna centrum. Foto: Christer Wiik

Ett varsel väntas på gruvbolaget LKAB. Men i Kiruna oroas man inte nämnvärt - stadsomvandlingen ger hundratals nya jobb de kommande åren. Men än syns få tecken på en flytt. Varför tar det sådan tid? undrar Kirunaborna. -Visst finns det en oro som det pratas om. Men det kan vända lika fort. Det är gasa och bromsa hela tiden med gruvan, säger Bengt Emmoth, som jobbat i Kirunagruvan sedan 1994. Skulle det bli stora uppsägningar får man väl hitta på något annat, fortsätter han och verkar inte särskilt bekymrad över det sparpaket som LKAB ska presentera under andra kvartalet. Kirunaborna är ganska luttrade, konstaterar Niklas Sirén (V), vice ordförande i kommunstyrelsen. Att det nu är dåliga tider för gruvindustrin ska inte heller påverka stadsomvandlingen, som innebär att delar av Kiruna successivt kommer att rivas och ersättas med nya stadsdelar längre från gruvområdet. -Från kommunens sida har vi varit mycket tydliga: stadsomvandlingen är en process som inte kan styras av konjunkturcykler eller hur marken rör sig, säger Niklas Sirén. Det är också en anledning till varför kommunledningen inte oroar sig för vad eventuella uppsägningar på LKAB kommer att innebära. -Stadsomvandlingen driver en helt egen ekonomi där det kommer att krävas enorma mängder arbetskraft, framför allt inom bygg och anläggning, men också i besöksnäringen. Dessutom går kommunens andra näringar - turismen och rymdindustrin - som tåget, tillägger han. Arbetslösheten i Kiruna är cirka 4,5 procent, långt under riksgenomsnittet. Att Kiruna är hett har bemanningsföretaget FSO insett. Bolaget, som förmedlar personal inom byggbranschen, har verksamhet i Norge och Finland och har nu öppnat sitt första kontor i Sverige, i just Kiruna. -Det är på grund av stadsomvandlingen, säger ansvarige chefen Frank Skogli. Men än så länge finns inte många fysiska bevis på vad som är på gång. Några enstaka hus har rivits och bygget av det nya stadshuset har påbörjats. Det ska stå klart 2018. Drygt ett år senare ska handeln flytta från den gamla till den nya stadskärnan. Bland Kirunaborna finns en frustration över att det tar lång tid. Det är tolv år sedan LKAB skickade ett brev till kommunen om att staden måste flytta om malmbrytningen ska kunna fortsätta. -Det går så trögt, säger Kirunabon Kristina Lindmark Hon tror att minst nio av tio Kirunabor stödjer stadsomvandlingen. Utan gruvan är vi ingenting, slår Kristina Lindmark fast. -Men jag tror det när jag ser det. Kommentaren går igen bland alla Kirunabor som TT pratar med. LKAB:s vd Jan Moström har viss förståelse för det, men försäkrar att flytten går enligt plan. I gruvindustrin jobbar man med långa tidsperspektiv, påpekar han. -Våra planer är på 20, 30, 40 års sikt. Från bolagets sida har vi haft fördelen att markrörelserna gått lite långsammare än vi har prognostiserat. Men den stora planen följer vi väldigt väl, säger han. (TT)