Satelliter kan bli Esranges framtid

Foto: Mtruch

Små satelliter som skickas upp från raketbasen Esrange utanför Kiruna kan bli verklighet i framtiden. En utredning ska ge svar på om en satsning är kommersiellt hållbar.

Från Esrange övervakas satelliter dygnet runt. På uppdrag av organisationer och företag i olika länder plockas krypterad information ner och förmedlas vidare.

Nu vill regeringen utreda om det går att ta verksamheten ett steg längre, och även börja skicka upp små satelliter från basen. Intresset för små satelliter ökar kraftigt i takt med utvecklingen, inte minst bland företag som vill använda sig av den nya tekniken.

-Digitaliseringen påverkar alla samhällssektorer. Det mesta kommer att vara uppkopplat i framtiden. Många privata företag vill kunna kommunicera på ett nytt sätt, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

Det öppnar för nya affärsmodeller, där inte bara den som producerar något kan tjäna pengar utan också den som hanterar informationsflödet, fortsätter han.

Rymdutredningen som regeringen mottog i höstas pekade på möjligheten. Nu har Jan Nygren, före detta socialdemokratisk minister som även jobbat för försvarskoncernen Saab, fått uppdraget att bedöma affärsmässigheten i satellituppskjutningar från Esrange. Han har till oktober på sig.

-Sverige är en stark rymdnation, något som tyvärr inte är så känt. Det finns tillgång till väldigt mycket kompetens, forskning och utbildning i Kiruna, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Det är alltså i första hand den kommersiella delen som ska utvärderas, men Helene Hellmark Knutsson ser även möjligheter till utökad forskning.

Ministrarna påpekar att miljön kring Esrange är unik, inte bara i ett svenskt perspektiv utan även internationellt. Det finns inte så många avfolkade platser, som passar för uppskjutning av satelliter.

-Det borde finnas en potential att utveckla det här, säger Mikael Damberg.

(TT)