Cementa redovisar vattenförhållanden på Gotland

Utsikt över Cementas fabrik och hamn i Slite på Gotland. Fot: Cementa

Som en av de största aktörerna på Gotland har Cementa ett självklart ansvar att bidra till hållbara lösningar för Gotlands vattensituation.

– Vi eftersträvar att så långt det är möjligt begränsa påverkan på omgivande mark och vatten. För oss som bor och lever här är ett annat förhållningssätt otänkbart, säger miljöingenjör Jon Hallgren.

Cementa har nu tagit fram en rapport som beskriver mer ingående den nuvarande vattensituationen på Gotland, vilken påverkan företagets verksamhet har på vattnet och hur Cementa kan bidra till att lösa Gotlands vattenutmaning.

Cementa på Gotland använder 657 000 kubikmeter vatten från egna ytvattenmagasin och cirka 30 000 kubikmeter från det kommunala vattennätet. Från det senare har Cementa minskat sin förbrukning med 30 procent sedan 2016.