Söker bas för räddningshelikoptrar i södra Sverige

Sjöfartsverket har sju räddningshelikoptrar av typen AW 139. Foto: Sjöfartsverket

Under 2019 räknar Sjöfartsverket med att besluta om en långsiktig lösning för basering av räddningshelikopterverksamheten i södra Sverige. Nu har en förfrågan om möjligheterna att tillhandahålla en helikopterbas i det området gått ut.

Kriterierna innebär bland annat att den framtida basen ska vara godkänd som flygplats av Transportstyrelsen och att det ska finnas infrastruktur i form av navigationshjälpmedel, flygledning och fälthållning. För den framtida basen ska det också finnas miljötillstånd som medger flygverksamhet med räddningshelikopter dygnet runt, årets alla dagar, för insats och övning. Det geografiska området sträcker sig från Karlskrona till Simrishamn. Även aktörer utanför detta område kommer att kunna anmäla intresse, även om man i nuläget inte uppfyller kriterierna. 

Basen i Kristianstad är tillfällig till dess att Sjöfartsverket beslutat om en långsiktig lösning för basering i södra Sverige. Planen är att under 2019 besluta om en permanent helikopterbasering med hyreskontrakt på 20 år. Som förberedelse inför upphandlingen av hyreskontraktet har Sjöfartsverket skickat ut en RFI, Request For Information. RFI:n är en sondering av marknaden och möjligheterna för placering av en permanent helikopterbas i södra Sverige.

Den permanenta helikopterbasen bör vara klar att tillträda inom 24 månader efter tilldelning av genomförd upphandling av hyreskontrakt.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är baserade på fem baser i landet (Säve, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå) och är resurser för statlig sjö- och flygräddning för hela det svenska territoriet. De utför uppdrag både över land och över vatten.