Fjärrvärmen växer i Lagan

Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Lagan. Foto: Pelle Wahlgren.

Allt fler företag ser fjärrvärme som ett hållbart och effektivt sätt att hantera sitt energibehov. Fjärrvärmen växer över hela Sverige och Solör Bioenergi har nu slutit avtal med Hedin Lagan AB om att ansluta företaget till fjärrvärmenätet.

Solör Bioenergy Group är aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Solör Bioenergy finns på 137 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle.

Fjärrvärmen i Lagan startade år 2000 och levererar cirka 10 GWh fjärrvärme årligen till villor, flerfamiljshus, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter i Lagan. Fjärrvärmen som produceras ersätter behovet av drygt 1 200 kubik olja per år. Nu står det alltså klart att Hedin Lagan ansluter sig till ortens fjärrvärmenät. Idag används olja och el för att hålla igång produktionen av truckar för tunggodshantering åt tillverkningsföretag.

– Vi har nu satt igång planeringen av schaktning för att sedan kunna lägga ner nya ledningar. Siktet är inställt på att fjärrvärmen ska vara igång efter sommaren, säger Nils Svensson, regionchef på Solör Bioenergi Småland.

Genom att ersätta den fossila energin med miljöriktig fjärrvärme sker en besparing på 52 ton koldioxid redan första året.

– I och med att vi ansluter till fjärrvärmenätet får vi ett modernt och miljöriktigt system. Dessutom kommer värmekomforten att öka då vi i dagsläget har svårt att hålla våra lokaler varma med hjälp av oljepannan och direktel, säger Kenneth Hedin, Senior på Hedin Lagan.