Satsar på bredbandsutbyggnad i glesbygd

Alla ska ha tillgång till bredband 2020. Arkivbild

I regeringens vårbudget satsas 200 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad. 100 miljoner kronor ska gå till att utveckla bredbandet i hela landet.

Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst 100 megabit senast 2020. Ytterligare 100 miljoner avsätts till bredbandsutbyggnad genom satsningar som finns med i landsbygdspropositionen.