Minskar utsläpp av växthusgaser från Nykvarnsverket

Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping. Foto: Tekniska verken

Just nu pågår ett samarbetsprojekt mellan Tekniska verken i Linköping och Linköpings universitet inom området mätning och reduktion av växthusgaser. Syftet med projektet är att använda nya forskningsmetoder utvecklade av Linköpings universitet, för att kunna minska utsläpp av växthusgaser från Linköpings avloppsreningsverk Nykvarnsverket

Med hjälp av en speciell kamera kan man mäta utsläpp av metan, lustgas och vattenånga. Genom att få mer kunskap om var utsläppen sker och hur mycket det är, kan Tekniska verken sedan sätta in eventuella åtgärder där de behövs som bäst.

– Samarbetet med Linköpings universitet är både roligt och viktigt. Vi kan använda deras spetskunskap och tillsammans arbeta med en väldigt konkret och angelägen fråga. Vårt samarbete har fungerat jättebra, och vi har verkligen hittat ett ämnesområde där vi har stort utbyte av varandra, säger Sören Nilsson Påledal, processingenjör på Tekniska verken.

Även Nodra, som äger Norrköpings avloppsreningsverk Slottshagen, deltar i projektet i mindre skala. Resultaten presenteras i en rapport under hösten 2019.

– Den kunskap vi får fram i projektet med Tekniska verken, vill vi såklart sprida till såväl Sverige som övriga världen. Det handlar om våra nya och förbättrade mätmetoder, men även om att bidra till att minska mängden utsläpp av växthusgaser från världens avloppsreningsverk, säger Magnus Gålfalk, universitetslektor, Linköpings Universitet.