Ystad Hamn får 250 miljoner kronor i EU-bidrag

Panelen under Ystad Hamns infrastrukturkonferens i Ystad den 1 mars. Från vänster: Lea Wermelin (S), Jeppe Kofod (S&D), Ystad Hamns VD Björn Boström och Anders Hansson (M). Foto: Ystad Hamn

Ystad Hamn bjöd under fredagen in intressenter från Sverige, Danmark och EU till en konferens för att diskutera visioner för södra Östersjöregionen. Bakgrunden är det omfattande EU-bidrag som Ystad Hamn tagit del av i syfte att bygga ut hamnen och öka sin kapacitet.

Visioner från EU-håll såväl som med svenskt och danskt perspektiv presenterades vid fredagens infrastrukturkonferens. Panelen, däribland den Bornholmsbördige Europaparlamentarikern Jeppe Kofod (S&D), berättade om sina respektive framtidstankar för regionen kring Ystad Hamn, till följd av de väntade effekterna av EU-bidraget. På plats fanns också folketingsmedlemmen Lea Wermelin (S) samt skåningen Anders Hansson (M), riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet.

– Ystad Hamn är en mycket viktig del av Sveriges handel med främst Polen och andra marknader i östra Europa. Under de senaste tio åren har den svenska exporten till Polen fördubblats och ligger idag på närmare 40 miljarder kronor. Möjligheterna till fortsatt växande handel är stora och här spelar Ystad Hamn en viktig roll. De kapacitetsförbättringar man nu ska genomföra öppnar för att Ystad Hamn kan bli ännu mer av en hubb för såväl affärsmässigt som kulturellt utbyte över gränserna, vilket på sikt gagnar såväl vår region och vår nation som det europeiska samarbetet, säger Anders Hansson.

Panelens ledamöter var eniga om att investeringen i Ystad Hamn är ett steg framåt på vägen mot en mer konkurrenskraftig region kring södra Östersjön. Ystad Hamns strategiska läge, med nära till Bornholm och Central- och Östeuropa, gör Hamnen till en viktig hubb med stor tillväxtpotential.

Under fredagens konferens i Ystad påpekade dock panelen behovet av förbättrad infrastruktur i anslutning till hamnen, specifikt då Europaväg 65 mellan Ystad och Malmö som redan i dagsläget är underdimensionerad för trafiken genom Ystad.

– EU-bidraget är tveklöst en milstolpe i Ystad Hamns historia, och framöver ser vi att de förändringar vi nu kan genomföra kommer att bidra till större rörlighet, ökad konkurrenskraft och bättre internationellt utbyte för både Ystad, Skåne och våra grannländer. Det innebär också mer trafik till och från hamnen, och för att de förbättringar Hamnen nu gör ska komma resten av landet till nytta krävs bättre infrastruktur i anslutning till Ystad Hamn, säger Björn Boström.

Bidraget från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa, CEF, möjliggör ombyggnaden av Ystad Hamn i syfte att öka hamnens kapacitet. Bidraget ges till Ystad hamn inom ramen för projektet ”Cargo capacity upgrade and LNG bunkering Swinoujscie - Ystad maritime link”, vilket har en tydlig hållbarhetsaspekt, och ska bland annat leda till att Ystad Hamn kan ta emot LNG-drivna fartyg som har en markant mindre påverkan på miljön i jämförelse med fartyg som drivs med konventionellt bränsle. Bidraget består av cirka 250 miljoner kronor och är det största bidraget en enskild svensk hamn fått från EU.