Erosion stänger väg mellan Partille och Lerum

En del av en stenmur mellan Jonseredsvägen och Säveån har rasat troligen till följd av erosion. Foto: Partille kommun

Jonseredsvägen, vid kommungränsen mellan Partille och Lerum, är avstängd efter att en del av en stenmur intill vägen rasat. Raset beror troligen på erosion bakom muren orsakad av vatten. Vägen är så pass skadad att den inte är farbar i nuläget. All fordonstrafik hänvisas till E20 så länge Jonseredsvägen är avstängd.

Det är en del av en stenmur mellan Jonseredsvägen och Säveån som har rasat. Muren bidrar till att hålla uppe vägen. Partille kommun är ansvarig för den drabbade delen av Jonseredsvägen och har vidtagit åtgärder för att undersöka skadorna och förutsättningarna att reparera vägen.

– Geotekniker från ÅF har på uppdrag av kommunen undersökt rasområdet för att bedöma Jonseredsvägens stabilitet, säger Per Söderquist, teknisk chef.

ÅF bedömer att raset troligen beror på erosion bakom stenmuren orsakad dels av vatten från Säveån och dels av regn- och smältvatten som passerat genom vägkroppen. Vattnet har fört med sig finmaterial och skapat ett hålrum innanför stenmuren som sedan gjort att muren rasat.

Kommunen har fått ett åtgärdsförslag för att laga det skadade vägområdet tillfälligt. Men ÅF bedömer även att nya mer omfattande utredningar måste göras för att säkerställa stabiliteten på hela den cirka 280 meter långa vägsträcka som vilar på stenmuren – och som i dag är avspärrad.

– Om utredningarna visar att det finns fler skador på sträckan, krävs en större ombyggnation av vägen innan den kan öppnas igen, säger Per Söderquist.