15 miljoner ton berg ska bort ur Förbifart Stockholm

Foto: Märsta Förenade

E4 Förbifart Stockholm är ett av Europas största tunnelprojekt som just nu byggs under stora delar av Stockholm. Märsta Förenade har fått förtroendet att transportera ut största delen av det berg som måste fraktas bort. Totalt rör det sig om ca 12-15 miljoner ton berg som konsortiet under ledning av Märsta Förenade har avtal på att frakta bort innan tunneln är klar som planerat cirka 2026.

Hans Torstensson är entreprenör på Subterra som har avtalet på delen vid Sätra och Sätra hamn. Idag är det full produktion nere i tunneln med ett eget krossverk och speciallastbilar som transporterar bergmassorna.

– Utmaningarna ligger bland annat i att vi har mycket varierande kvalitet på berget. berättar Hans och fortsätter. Just nu måste vi förstärka extra under sundet till Kungshatt. Här har vi ett porösare berg än vad mätningarna tidigare visat och för att säkra hela tunnelröret måste vi borra in rörförstärkningar runt kanterna.

För att denna process inte ska försena hela tunnelproduktionen så gör man därför 2 ”förbifartstunnlar/arbetstunnlar” runt området, och kan därmed fortsätta att driva tunneln framåt efter sundet.