Dyr tunnel mellan Österrike och Italien

Motorvägen genom Brennerpasset. Foto: Ralf Pfeiper

Italien och Österrike bygger en av världens längsta och dyraste tunnlar genom Brennerpasset i Alperna- Kostnaden för den nya tunneln, som ska bli 64 kilometer lång och vara klar år 2022, beräknas till rekordhöga 55 miljarder kronor. EU har lovat att stå för en tredjedel av kostnaderna, medan Wien och Rom delar på resten.

Brennerpasset är en av Centraleuropas viktigaste transportleder och har tidvis problem med långa köer som drabbar transportsektorn. Brennertunneln, en järnvägstunnel, som ska avlasta trafiksituationen på sträckan mellan Innsbruck i Österrike och Fortezza i Italien.

Tanken är att tunneln ska avlasta en av de viktigaste och mest trafikerade sträckorna mellan norra och södra Europa. Under ett år trafikerar tio miljoner personbilar och två miljoner lastbilar motorvägen.