Recolab prisat för avloppssytem

Recolab får utmärkelsen Wastewater Project of the Year Foto: Vaguiden

Utmärkelsen Wastewater Project of the Year går i år till Recolab i Helsingborg. Recolab som på årets Global Water Summit i Madrid fick se sig som vinnare av priset Wastewater Project. Recolab fick priset i konkurrens med avloppsprojekt nominerade från Egypten, Kina och USA.

Recolabs verksamhet består av en utvecklingsanläggning, en testbädd och en utställningshall. I utvecklingsanläggningen behandlas och återvinns källsorterat avloppsvatten och matavfall i full skala från Oceanhamnen i stadsdelen H+ i Helsingborg.

Recolab genom NSVA är också en samarbetspartner till konferensen VAK 2023 tillsammans med Helsingborgs stad och Event in Skåne. Från VA-guidens sida kommer vi att ha all anledning att återkomma till Recolab under konferensen 2023 bland annat med studiebesök vid den prisade anläggningen.