Trafikverket får hård kritik efter diariemiss

Jessica Gow/TT: JO kräver nu att Trafikverkets konsulter omgående får den utbildning som krävs i diarieföring. Arkivbild.

Justitieombudsmannen (JO) riktar skarp kritik till Trafikverket gällande hur myndighetens konsulter hanterar allmänna handlingar, skriver tidningen Publikt.

Kritiken grundar sig i ett fall där en fastighet i Göteborgsområdet upphörde att vara ansluten till dagvattenledningen på grund av ett vägbygge. Fastighetsägarens dialog med den inhyrda byggledaren på Trafikverket diariefördes aldrig vid tillfället, utan delar av kommunikationen registrerades först 1,5 år senare.

I ett svar till JO uppger Trafikverket att många av deras konsulter ”inte alltid tillräckligt tydligt informerats om vikten av diarieföring”.

Nu uppmanar Justitieombudsmannen Trafikverket att skyndsamt säkerställa att alla deras konsulter får den utbildning som krävs.