Karlstads kommun satsar 35 miljoner på vägnätet

Arbetar efter en långsiktig plan för beläggning utifrån en inventering. Foto: Karlstads kommun

Årets beläggningsarbete i Karlstads koummun är i full gång. I år satsas det 35 miljoner på beläggning av kommunens bil- och cykelvägar. 25 kilometer bilväg och 11 kilometer gång- och cykelväg får ny asfalt.

– Vi börjar uppnå en jämn och bra standard på våra gator och vägar. Det arbete vi lagt ner senaste åren med inventering och extra medel för beläggning har börjat ge resultat, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C).

Årets beläggningsarbetestartade i april och väntas pågå till och med november. Först ut i år var beläggningsarbeten i Väse vilket nu är klart. Just nu pågår arbeten på Herrhagen och på Färjestad. Även Norrstrand, Tingvallastaden och Edsvalla är några av de områden som också är med i årets beläggningsprogram.

– I år satsar vi lite extra på villagatorna. Det ökar trafiksäkerheten och höjer statusen på områdena, säger Niklas Karlsson, gatuchef.

När arbetet är klart i slutet av året kommer sammanlagt 25 kilometer bilväg och 11 kilometer cykelväg ha fått ny asfalt.