Greenpipes ambition är att växa internationellt

En av Greenpipes produkter är ett delbart skydd för kablar. Foto: Greenpipe

Pandemin till trots har Greenpipe ökat omsättningen väsentligt under 2021. Med ett flertal nya återförsäljare och ökad försäljning via befintliga återförsäljare ser den positiva trenden ut att kunna hålla i sig.

– Trots de utmaningar som pandemin medfört har Greenpipes hållbara infrastrukturprodukter kombinerat med upparbetade partnerskap med våra återförsäljare fortsatt att leverera beställningar. Vi är väldigt stolta att vi vågade satsa och nyanställa i en tid då många avvaktat. Som bolag levererar vi starkt kundvärde både när det gäller produktkvalitet och service säger Stefan Svensson, vd.

Greenpipes ambition är att växa internationellt, våra hållbara infrastrukturprodukter finns på en global marknad med underliggande fundamental tillväxt. Elektrifieringen av bilar, nya vindkraftsparker ny- och ombyggnation av järnväg medför betydande infrastrukturinvesteringar i kraftledningsnäten där en av våra produkter är ett delbart skydd för kablar.

– Våra senaste stora beställningar till Baltikum och Australien bekräftar den internationella efterfrågan av våra produkter.

Det är glädjande att Greenpipe kan bidra till den svenska exporten av innovativa produkter. Sedan 2001 har vi uteslutande arbetat med återvunnen plast i vår produktion. Vi investerar årligen betydande belopp i produktutveckling och kvalitetsprovningar. Greenpipe har alltid och kommer alltid vara förknippat med kvalitet, innovation och ledande service, tillägger Stefan Svensson.