Kollektivtrafiken förändras i centrala Göteborg

Många byggprojekt förändrar trafiken runt Nordstan i vår och sommar. Foto: Sofie Lahtinen Carlsson

Just nu pågår flera stora byggprojekt i centrala Göteborg som påverkar kollektivtrafiken. Två projekt som färdigställs under våren och sommaren är Hisingsbron och hållplats Nordstan. Fram tills de står klara behöver flera av Västtrafiks linjer läggas om.

Under våren och sommaren blir det förändringar på flera buss- och spårvagnslinjer i Göteborg. Anledningen är pågående byggprojekt och ett par större spårarbeten som behöver göras. Flera omläggningar är tillfälliga men några linjer förändras permanent.

– Vi behöver göra justeringar i kollektivtrafiken för att vår trafik ska flyta på bra och för att våra resenärer ska få så smidiga resor som möjligt under byggperioden, men också i framtiden eftersom Göteborg är en stad som växer. Vi uppmuntrar även de som kan att cykla eller gå, det kan ibland vara det smidigaste färdmedlet, säger Anette Ekdahl, projektledare på Västtrafik.

För att se hur en specifik resa påverkas uppmanas resenärer att söka den i appen Västtrafik To Go. Västtrafik kommer att ha värdar ute i trafiken för att hjälpa resenärer rätt under omläggningarna.