Det europeiska elsystemet nära att haverera

Foto: Varistor60/Wikimedia Commons

Det europeiska kraftsystemet är tätt sammanlänkat och utbyggnaden av icke-planerbar produktion, som vind- och solkraft, har ökat sårbarheten i systemet så pass mycket att experter förutspår att det kommer att ske en blackout inom fem år. Även Sverige kan drabbas, genom så kallade kaskadeffekter. Det betyder att om det sker en stor störning i ett land så kommer den att sprida sig till grannländerna.    

– Jag övertygad om att vi snart kommer att få se en stor störning i det svenska elsystemet, säger Mats Nilsson på Södertörns högskola till tidningen Bulletin.

I början av januari inträffade den allvarligaste incidenten i det europeiska elsystemet på 15 år, då frekvensen i den nordvästra delen av Europa sjönk på några sekunder till 49,74 Herz, samtidigt som frekvensen i den sydöstra delen steg till 50,60 Herz och systemet delades då upp i två delar. Resultatet blev ett stort strömavbrott som varade en timme.

Det mesta tyder på att flera kraftverk av okänd anledning kopplades bort. Enligt den österrikiske experten Stefan Zach, kommunikationsansvarig på energiföretaget EVN, kan liknande incidenter bli allt fler i framtiden. Orsaken är att de flesta länder i Europa håller på att ersätta planerbar energi med icke-planerbar energi som vind och sol samtidigt, samtidigt som det finns allt mindre reglerbar kraft att stötta upp systemet, menar han.

I hans eget hemland Österrike, som satsar stort på vindkraft, har antalet incidenter ökat från cirka 15 till 240 stycken årligen på tio år.