Alstom testade nya spårvägsförlängningen i algeriska staden Constantine

Som en del av förlängningsprojektet levererar Alstom, som ledare för konsortiet, samtliga adekvata komponenter inklusive telekommunikationssystem till staden. Foto: Alstom

Tillsammans med sin partner kollektivtrafikföretaget Cosider Travaux Publics genomförde Alstom framgångsrikt det första dynamiska testet på den nyligen förlängda algeriska spårvagnslinjen i staden Constantine.

 Denna 3,4 kilometer långa förlängningen förbinder den nya stadsdelen Ali Mendjeli med en station vid Constantines andra universitet, som bär namnet Abdelhamid Mehri.

Under testfasen körde Alstoms spårvagn cirka 1 kilometer från Abdelhamid Mehri- universitetets station till stationen Ennasr med en hastighet av 5 km/h.

Detta dynamiska test, som var den sista åtgärden innan hela linjen öppnas för kommersiell service, genomfördes i närvaro av lokala representanter i staden Ali Mendjeli, transportdirektören för Wilaya, ledningen för EMA och representanter från Alstom Algeria, liksom företrädare för Cosider Travaux Publics.

EMA (Entreprise du Métro d'Alger) avslutade nyligen bygget av ett nytt nyckelfärdigt banavsnitt av Constantines spårväg, vars totala längd nu uppgår till 10,3 kilometer. Den första sträckan överlämnades i juli 2015 till ett konsortium bestående av Alstom (konsortiets ledare) och Cosider Travaux Publics.

Spårvägens första del på 6,9 kilometer, har varit i drift sedan 2019. Den ansluter till stationen Zouaghi vid porten till den nya staden Ali Mendjeli.

Den andra fasen på 3,4 kilometer kommer att anknyta stationen Kadri Brahim med universitetet. Sträckan innehåller 6 passagerarstationer utrustade med åtta biljettdiskar, samt 3 elektriska transformatorstationer och 1 viadukt.

Som en del av detta projekt levererar Alstom, som ledare för konsortiet, samtliga adekvata komponenter inklusive telekommunikations-, signal-, dragkraftsenergi, biljett- och spårsystem.

Constantine (arabiska: Qusanṭīnah, även Qacentina) är en stad i norra Algeriet, 320 km ostsydost om Alger, på en platå cirka 650 meter över havet. Den är en av landets största städer och är huvudort i provinsen med samma namn. Folkmängden uppgick till lite mer än 400 000 invånare vid senaste folkräkningen.