Nedskrivning tynger Telia

Jessica Gow/TT: Telia föreslår en utdelning om två kronor per aktie. Arkivbild.

Telias rapport kommer på fredag nästa vecka och i pressmeddelandet lämnar bolaget en rad förhandsbesked.

Det operativa fria kassaflödet blev 12,1 miljarder kronor för 2020 vilket betyder att det ligger över tidigare kommunicerad prognos på 9,5–10,5 miljarder kronor. Enligt Telia är förklaringen främst tack vare att rörelsekapitalet blev bättre än förväntat.

Uthållig utdelningsnivå

Detta i sin tur betyder att aktieägarna föreslås få en utdelning på två kronor per aktie då Telias utdelningspolicy är kopplad till just det operativt fria kassaflödet.

"Styrelsen betraktar två kronor per aktie som en uthållig utdelningsnivå för de kommande åren", skriver man i ett pressmeddelande.

Telia var nu ett av de bolag som hade aktieutdelning föregående år. Då fick aktieägarna 2:45 kronor efter att bolaget gjort en bonusutdelning i samband med höstens utdelning.

Samtidigt lämnas beskedet att rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2020 kommer att påverkas av en nedskrivning på 7,8 miljarder kronor kopplad till bolagets finländska verksamhet.

"Covid-19 tillsammans med en något svagare underliggande utveckling i verksamheten samt ökade investeringar i näten jämfört med den ursprungliga affärsplanen, har resulterat i behovet av att göra denna nedskrivning", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Detta kommer att påverka rörelseresultatet negativt för helåret 2020, uppger bolaget, som också skriver att det justerade ebitda-resultatet för fjärde kvartalet i stort sett var i linje med tidigare prognos, det vill säga 30,5 miljarder kronor för helåret.