Bakslag för Huawei i 5G-tvisten

Mark Schiefelbein AP/TT: Nytt domstolsbakslag för Huawei. Arkivbild

Domstolens beslut innebär att Kammarrättens dom gäller. Det betyder att PTS beslut att stänga ute Huawei från den svenska 5G-marknaden gäller tills vidare och PTS kan genomföra 5G-auktionen som är planerad till kommande vecka.

Vi har sedan tidigare aviserat att auktionen inleds den 19 januari, så det gör den, säger Petter Öhrn, pressansvarig på PTS.

TT: Så det här beskedet från domstolen förändrar ingenting?

Nej.

Grundfrågan, det vill säga det faktum att PTS beslutat utesluta Huawei från den svenska 5G-marknaden, som bolaget har överklagat har ännu inte avhandlats i rätten.

Domstolens beslut nu gäller det så kallade inhibitionsärendet, att Huawei krävde att 5G-auktionen skulle pausas i väntan på ett avgörande i grundfrågan.

Rätten har alltså inte funnit något hinder för att ändå genomföra den planerade auktionen.

Högsta förvaltningsdomstolen motiverar sitt beslut med att Kammarrättens dom i saken inte är möjlig att överklaga.

"Kammarrättens dom är ett avgörande i ett mål enligt lagen om elektronisk kommunikation och får därför inte överklagas. Överklagande ska således avvisas", skriver domstolen i beslutet.