Svevia efterbehandlar muddermassor från Gislövs småbåtshamn

Muddermassor från Gislövs småbåtshamn är förorenade. Svevia tar hand om dem på sin efterbehandlingsanläggning i Ystad. Foto: Niclas Ingvarsson.

Svevia ska transportera och ta emot 20 000 kubik förorenade muddermassor. I samband med ombyggnationer vid Gislövs småbåtshamn, utanför Trelleborg, utförs schaktningsarbeten eller muddring som det heter när grävarbetet sker under vattnet. Eftersom massorna är förorenade behöver de saneras för att eventuellt kunna återanvändas.

– Svevia har totalt sju efterbehandlingsanläggningar runt om i Sverige, just de här massorna transporterar vi till vår anläggning i Ystad, säger Mathias Persson, Svevia.

Efterbehandlingsanläggningarna är anpassade och utrustade för att säkerställa att föroreningar inte sprider sig, därutöver behöver anläggningarna särskilt tillstånd för att ta emot och hantera förorenade massor.

– Här läggs massorna på en tät och väl invallad yta där de avvattnas på ett sätt som gör att vi har total kontroll på var vattnet tar vägen. Just muddermassor består av stora mängder vatten.

Vattnet körs genom en vattenreningsanläggning, där föroreningarna fångas upp i ett filter som går till destruktion. Genom provtagning mäts föroreningsgraden i massorna som sedan hanteras beroende på vad proven visar.

– Förenklat kan man säga att det i huvudsak finns två scenarier. Det ena är att massorna fortfarande har så hög föroreningsgrad att de måste lämnas till särskilt anpassad deponi. Det andra alternativet är att föroreningsgraden är tillräckligt låg för att massorna ska kunna återanvändas som konstruktionsmaterial. Och då är det absolut vanligaste att de används som tätskikt när deponier sluttäcks.

Det finns också en möjlighet att sanera och tvätta rent förorenade massor i Svevias jordtvätt.