Ostravas järnvägsnav i Tjeckiska republiken moderniseras och ombyggs

Projektet omfattar rekonstruktion av hela Ostravas järnvägsstation och de intilliggande delarna av järnvägsnavet med rangerbangården. Foto: Wikimapia

Tjeckiska transportministeriets centralkommission godkände nyligen modernisering av en av de viktigaste järnvägskorsningarna i Tjeckiska republiken, i närheten av staden Ostrava.

Nu kommer dokumentationen för beslutet om planeringsgodkännandet utarbetas av planeringskontoret Moravia Consult Olomouc.

Själva byggarbetena kan börja 2025 om de förbereds utan problem. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 940 miljoner euro.

Moderniseringen och ombyggnationen har som mål att eliminera järnvägsnavets otillfredsställande tekniska tillstånd för och öka järnvägskorsningen kapacitet.

- Vi förbereder för närvarande ett av landets största projekt. När det är klart kommer inte bara järnvägstrafikens tillförlitlighet och säkerhet att öka avsevärt utan också komforten och kvaliteten för passagerarna. Moderniseringen av denna stora rangerbangård kommer att stärka järnvägsnavets nyckelroll för framför allt när det gäller godstransporter, förklarar Jiří Svoboda, generaldirektör för järnvägsoperatören Správy železnic.

Projektet omfattar rekonstruktion av hela Ostravas järnvägsstation och de intilliggande delarna av linjen. Som en del av konstruktionen kommer transportspåren, de flesta omlastningsspåren vid rangerbangården att rekonstrueras. Dessutom byggs nya trafikförbindelser.

Arbetet kommer också att omfatta installation av ny kommunikations- och säkerhetsutrustning eller ett nytt informations- och orienteringssystem för passagerare. Den planerade övergången till ett enda 25kV växelströmssystem tas också i beaktande. Järnvägskorsningen utrustas även med intelligenta transportsystem ERTMS (del av GSM-R och ETCS) och modern fjärrkontroll av säkerhetsutrustning.