Total uppgradering av nätverksutrustning i Region Västerbotten

Cirka 2 000 nätverksanslutna utrustningar påverkas av uppgraderingen. Arkivbild

Nu uppgraderas all nätverksutrustning i regionen. Det påverkar telefonin i hela Region Västerbotten samt får stor påverkan på kritisk medicinteknisk utrustning på Norrlands universitetssjukhus. Uppgraderingen planeras pågå i 30 minuter. Under denna tid kan man inte ringa in till regionens växel, varken internt eller externt. Dessutom påverkar uppgraderingen sjukvårdens system för IP-telefoner och trådlösa telefoner samt larmknappar på sjukvårdsenheterna.

Även cirka 2 000 nätverksanslutna utrustningar vid universitetssjukhuset påverkas. Det handlar om allt från styrsystem för fastighet, medicintekniska utrustningar för bland annat övervakning och system till datorer.

– Under uppgraderingen kommer hälso- och sjukvården att använda reservrutiner för bland annat övervakning vilket innebär en fortsatt god patientsäkerhet. Även tillgängligheten på telefon påverkas men där har vi andra system som vi använder för att kommunicera under avbrottet, säger Anna Cahier, tillförordnad biträdande verksamhetschef på universitetssjukhusets infektionsklinik samt ordförande i den lokala katastrofkommittén vid Norrlands universitetssjukhus.

Uppgraderingen görs eftersom ett fel i mjukvaran i nätverksutrustningen upptäckes under en felsökning med leverantören. Särskild sjukvårdsledning vid Norrlands universitetssjukhus är i stabsläge under det planerade avbrottet. Detta för att följa arbetet och vid behov kunna utöka resurser.