Mjölby kommun säkrar elförsörjningen

92 procent av ledningarna i Mjölby kommun är nedgrävda. Foto: Mjölby kommun

Strömavbrott på landsbygden beror ofta på att träd fallit på luftledningarna. Men nu vädersäkras ledningarna vilket betyder att de istället grävs ner i marken och på så sätt påverkas de inte av hårda vindar. Mjölby Kraftnät – MKN, dotterbolag till Mjölby-Svartådalen Energi – MSE, investerar för att göra elförsörjningen ännu mer leveranssäker och hållbar. 

Under sommaren har arbetet med att säkra elleveranserna i Mjölby kommun pågått. Bland annat har luftburna elledningar bytts ut mot nedgrävda och vädersäkrade kablar.

– Nu ligger 92 procent av ledningarna i marken. I sommar har vi arbetat med att koppla in våra nedgrävda ledningar i markstationer, främst i området kring Högby. Vi har under ett antal år lagt med markkabel i de områden Utsikt bredband grävt för OPTO-fiber. Där ersätter vi luftburna ledningar och får på så sätt ett betydligt bättre och mer vädersäkrat elnät. Vår plan är att alla elledningar ska vara nedgrävda till år 2025, säger arbetsledare Joakim Bratt.

För att minimera elavbrott investeras det också i smarta digitaliserade lösningar. Fel ska med ny teknik kunna upptäckas snabbare och fjärrövervakas. Tekniken gör att det ibland går att avläsa att ett avbrott är på gång. Det gör att felet i vissa fall kan åtgärdas redan innan det blir ett avbrott, och i andra fall att felet kan åtgärdas snabbare och kunderna få tillbaks strömmen fortare.

Projektet är långsiktigt och löper över flera år, i takt med att mer kabel och fiber grävs ner, och beräknas kunna avslutas 2025.

Det pågår samtidigt ett arbete med att byta ut kundernas elmätare. De nya smarta elmätarna gör att man som kund enklare ska kunna följa sin användning och även koppla på tjänster för energieffektivisering. Bytet görs enligt ett lagkrav som träder i kraft 2025.