240 miljoner i förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Behovet att anpassa samhället till ett förändrat klimat är fortsatt stort. Arkivbild

Nu har ansökningsperioden gått ut för årets statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Totalt 14 kommuner har ansökt om 240 miljoner kronor för sammanlagt 19 åtgärder. Det är det största antalet kommuner som ansöker om bidraget sedan 2014.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras och skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag. Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2020 har MSB 74 850 000 kronor att fördela.

– Behovet av att vidta åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat är fortsatt stort säger Erik Bern, handläggare på MSB.

Totalt har 14 kommuner sökt bidrag för 19 åtgärder som rör, ras, skred och översvämningar. Det är det största antalet kommuner som sökt sedan 2014.

– Sett till statistiken de senaste åren så ser vi att behovet har ökat och att fler kommuner ansöker om medel. Dels beror det på att fler känner till att man kan söka bidraget och dels beror det på att medvetenheten om klimatrelaterade risker har ökat i kommunerna, fortsätter Erik Bern.

Det är endast kommuner som har möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Exempel på åtgärder kan vara att skydda och förbättra bebyggda områden som kan hotas av en naturolycka, exempelvis: områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skyddas mot översvämning.