Starkt genombrott för Europas största tunnelborrmaskin

Tunnelborrmaskinens rekordstora borrkrona mätte 15,87 meter i diameter. Foto: Herrenknecht AG
Den rekordstora borrkronan kort efter genombrottet. Foto: Herrenknecht AG

Europas hittills största tunnelborrmaskin (TBM) användes nyligen framgångsrikt i Italien. Borrningen med projektnamnet ”Santa Lucia”, avslutades i juni 2020.

Tunnelborrmaskinen och dess rekordstora borrkrona, som mätte 15, 87 meter i diameter, hade tillverkats  av Herrenknecht i företagets fabrik i Schwanau i södra Tyskland.

Tunnelborrmaskinen grävde 7,5 kilometer motorvägstunnel genom bergskedjan Apenninerna. Arbetet betecknades av företaget Herrenknecht som ytterst komplex.

I samarbete med kunden hade Herrenknecht designat och utrustat borrmaskinen med en speciell ny teknisk lösning, som skyddar borrteamet i händelse av potentiella utsläpp av metangas ur berggrunden.

Enligt specifikationerna från kunden Pavimental S.p.A, designade Herrenknecht och tillverkade en så kallad EPB-maskin (Earth Pressure Balance Shield).

Herrenknechts ingenjörer hade anpassat tunnelborrmaskinen till projektets specifika krav.

Ingenjörerna implementerade bland annat en omfattande varnings- och säkerhetssystem för att effektivt kunna skydda borrmaskinens besättning mot potentiella skador som kan orsakas av metangasavlagringar som förekommer under jorden.

Denna försiktighet har, enligt entreprenören, lönat sig.

Den omfattande borrningen i "Santa Lucia" -tunneln som genomfördes av Herrenknechts nya EPB- borrkrona var ett viktigt projekt i samband med förlängningen av motorvägen A1 mellan Bologna och Florens.

Nu när den tidigare slingrande motorvägen har fått en raklinjig tunnel, förväntas olycksfrekvensen och restiderna på sträckan att minska och därmed sänks även bensin- och dieselförbrukningen för tiotusentals person-och lastbilar dagligen.

Efter bara 12 månaders design och montering var EPB:s borrkrona färdig i augusti 2016 på Herrenknechts fabrik i Schwanau.

Därefter kunde företaget leverera produkten till entreprenören och till kunden, Autostrade per l'Italia S.p.A:s representanter för formellt godkännande.

Från och med juli 2017 avverkade tunnelarbetarna upp till 122 meter tunnel per vecka genom Apenninernas bergskedja med hjälp av denna 4800 ton tunga koloss.

Under sin väg genom berggrunden grävde tunnelborrmaskinen fram cirka 1,5 miljoner kubikmeter bergkross.

Denna mängd motsvarar nästan två tredjedelar av volymen i en Cheops-pyramid.

Genom att tillverka tunnelborrmaskinen för Santa Lucia-projektet, överträffade Herrenknecht det tidigare europeiska rekordet för TBM-maskinernas diametrar, som var 15,55 meter.

Det tidigare rekordet hade hållits sedan 2010 av Herrenknechts EPB-borrkrona, som användes vid byggandet av Sparvo-tunneln i samband med förlängningen av italienska motorvägen A1.

Projektdata:

Santa Lucia-tunneln

Maskintyp: EPB Shield

- Borrkronan i diameter: 15870 millimeter

- Drivkraft: 8750 kilowatt

- Tunnelns längd: 7551 meter

- Geologi: kalksten, skiffer, sandsten m.m.

- Kund: Autostrade per l’Italia S.p.A.

- Entreprenör: Pavimental S.p.A.