Skopande flygplan stärker skogsbrandsberedskapen

Der är Saab som tillhandahåller de vattenskopande flygplanen. Foto: MSB

Skopande flygplanen i beredskap och anslutna till rescEU. Det betyder att skogsbrandsberedskapen förstärks i både Sverige och norra Europa.

– Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg i arbetet med att förstärka skogsbrandsberedskapen ytterligare, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Tidigare i år tecknade MSB avtal med Saab som blir det företag som tillhandahåller mindre vattenskopande flygplan. Tjänsten som MSB köper från Saab innebär att de tillhandahåller två mindre skopande flygplan med tillhörande besättning och annan nödvändig logistik. Inom ramen för avtalet finns även möjlighet att utlösa en option med ytterligare två flygplan för perioden 2021-2023.

Nu har sattes flygplanen satts i beredskap och anslöts till rescEU. Det betyder skogsbrandsberedskapen stärks i Sverige och norra Europa. EU står för 90 procent av kostnaden.

– Efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 fick MSB i uppdrag att ytterligare stärka skogsbrandsberedskapen. Inför sommaren 2019 vidtogs flera åtgärder, däribland slöts ett avtal med en privat helikopterleverantör för brandbekämpning från luften. I ett andra steg föreslog MSB att Sverige skaffar tillgång till mindre skopande flygplan – och här är vi nu, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.