Stockholms Stad upphandlar inmätning av Geomatikk

Med korrekt inmätta nät blir ledningsanvisning vid markarbeten mer effektiv och grävskador undviks. Foto: Geomatikk.

Stockholms Stad upphandlar inmätning och dokumentation av gatubelysning av Geomatikk. Uppdraget omfattar inmätning och dokumentation av nyförlagda belysningsnät längs vägar och gångvägar. Avtalet gäller i ett år med start omgående och möjlighet till ett års förlängning.

Som experter på inmätning och dokumentation av ledningsnät kan Geomatikk erbjuda sina tjänster i digitala, transparenta och kostnadseffektiva processer. För Stockholms stad innebär det till exempel att beställningarna läggs direkt i Geomatikks system och kan sedan följas från inmätning till dokumentation och slutligen uppdatering i stadens egna DigPro-system.

— Vi är mycket glada för samarbetet med Stockholms Stad. Affären är helt i linje med vår tänkta tillväxt, säger Fredrik Ek, affärsområdeschef inmätning och dokumentation på Geomatikk.

Michael Bergman, belysningsingenjör vid Stockholms stad, ser också fram emot det nya samarbetet:

— Vi har ett hundratal ärenden om året så det krävs ganska mycket av den som ska mäta in. Vi känner att Geomatikk har de resurser och den kunskap som krävs och dessutom tycker vi att det är bra att ha full koll på ärendehanteringen.

Med korrekt inmätta nät blir ledningsanvisning vid markarbeten mer effektiv och grävskador kan undvikas samtidigt som underlaget för dokumentationen blir komplett. Korrekt dokumenterade nät innebär i sin tur att nätägaren har full kontroll över sina investeringar vilket förstås har stor betydelse för förvaltningen.